معرفی واحد

واحد رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی : نصرت اله کاظم زاده

سمت : مسئول رسیدگی به شکایات

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن : 08345228016

داخلی : 145

 

اهداف واحد رسیدگی به شکایات

 

بیمارستان دولتی امام خمینی (ره ) اسلام اباد غرب  در راستای رسیدگی به شکایات  بیماران با تکیه براصل مشتری مداری و بهره گیری از شایستگی های کارکنان، به منظور طراحی و بکارگیری فرآیندی کارا و اثربخش و تلاش در جهت رفتار مسئولانه و بهبود مستمر ارائه خدمات و فرآیندهای کاری، اهداف زیر را سر لوحه فعالیت های خویش قرار داده است:

 1. توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت به ارباب رجوع و بیماران

 2. ارتقاء سطح مشتری مداری در بیمارستان

 3. افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از بیمارستان      

 4. ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدها به شکایات ارباب رجوع.

 5. شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات واصله

 6. بازنگری مقررات و ضوابط اجرایی واحدها با مطالعه و تحقیق در خصوص شکایات واصله

 7. کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدها ی مختلف مرکز.

 8. فعالیت در راستای اهداف استراتژیک بیمارستان

    
   واحد رسیدگی به شکایات بیمارستان درطبقه همکف ودر سالن اداری بیمارستان واقع شده است.

شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات

 • دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان بیمارستان

 • جمع آوری ماهیانه شکایات از صندوق  های رسیدگی به شکایات بیمارستان

 • بررسی شکایات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهای قانونی موجود به ارباب رجوع و بیماران

 • تحقیق، بررسی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در اولین فرصت با حضور شاکی و متشاکی

 • شرکت در کمیته های مرتبط در رابطه با شکایات ارباب رجوع  و بیماران

 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده

 • ارائه گزارش پیرامون موضوع شکوائیه به افراد ذیربط

 • ارجاع شکایاتی که مربوط به مراجع ذیصلاح دیگر می باشد و دریافت نتایج انجام شده

 • ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتی به واحدهای ذیربط 

 • جمع بندی شکایات در مقاطع یک ماهه و ارایه ی گزارش آماری به معاونت محترم درمان

 • شرکت در جلسات مربوط به واحد رسیدگی به شکایات

نحوه دریافت  شکایات

 • مراجعه ی حضوری به واحد رسیدگی به شکایات

 •  تلفنی

 • صندوق رسیدگی به شکایات