معرفی واحد

 

معرفی واحد مددکاری

مسئول واحد : زهرا ترکاشوند

مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی

سنوات خدمت:  23 سال

مددکاری اجتماعی حرفه ای انسان دوستانه است که در فرهنگ های ملل مختلف سابقه ای دیرین به فراخنای تاریخ بشریت دارد. در طول تاریخ هر جا که ناتوان و پریشان حالی وجود داشته ، انسانها با طبعی به بلندای روح خداوندی ، که در هر انسانی دمیده شده ، یافت شده اند که مرحمی بر آلام دردمندان باشند .کسانی همچون زرتشت ، مسیح ، حضرت علی (ع) و... تنها آن دسته از این افراد والا هستند که نامشان در حافظه کهن تاریخ کمرنگ نشده ، چرا که هریک ازما در اطراف خود انسانهایی را  می یابیم که تنها بر اساس حس انسان دوستی  به یاری همنوعان خود می شتابند و بزرگترین شاهد مثال این سخن ،  یاری بی دریغ مردم کشورهای متعدد در زمان بروز بلایای مختلف به هم نوعان خود است .

شرح وظایف  مددکاری دربیمارستان

1-اقدامات در امور سرپایی

2-اقدامات هنگام بستری
3-اقدامات در زمان بستری بیمار

4-اقدامات هنگام ترخیص بیماران

5-اقدامات پس از ترخیص بیمار

 

اقدامات در امور سرپایی

1-هماهنگی با پذیرش و پزشکان در ارتباط با معرفی بیماران سرپایی با توجه به مشکل درمانی و اجتماعی و تشخیص نوع بیماری آنها .

2-تماس با موسسات درمانی بهداشتی، آموزشی اجتماعی در رابطه با مشکلات بیماران سرپائی

3-تشخیص و شناسایی بیماران نیازمند و کمک در زمینه هزینه درمان

4-راهنمایی جهت اخذ بیمه و سایر موارد

اقدامات هنگام بستری

1-ر اهنمایی جهت استفاده از بیمه

2-ارائه نامه پاسگاه در صورت نیاز

3-معرفی بیمار و همراهیان وی به مددکار اجتماعی

4-راهنمایی جهت اخذ معرفینامه های مورد نیاز

5-ایجاد آرامش در بیماران اورژانس و همراهیان وی

6-بررسی نیازهای بیمار در هنگام بستری و سایر موارد

 

اقدامات در زمان بستری بیمار

1-شناسایی بیماران نیازمند از طریق مصاحبه ، و در صورت نیاز بازدید منزل

2-ارائه مشاوره  مددکاری اجتماعی به بیماران

3-جمع آوری مدارک جهت بیمه بیماران فاقد مدارک و زائرین و ...

4-انجام اقدامات لازم در مورد نوزادان ، بیماران روانی و افراد مجهول الهویه وفاقد سرپرست و رهاشده

5-پیگیری امور متهمین اعزامی از پاسگاه ، زندان ، سربازان و مددجویان بهزیستی

6-هماهنگی لازم جهت تهیه داروهای خارج از تعهد بیمه و لوازم پزشکی مصرفی برای بیماران بی بضاعت و در راه ماندگان

7-هماهنگی و اقدامات لازم جهت امور بیماران مهاجر خارجی و هماهنگی با سازمانهای مربوطه

8-بررسی نیازهای بیمار در طول بستری و سایر موارد

 

 

اقدامات هنگام ترخیص بیماران

1-تلاش برای تائید بیمه بیماران

2-کمک به بیماران نیازمند جهت هزینه درمان

3-هماهنگی لازم جهت انتقال بیمارانی که به درمانهای خاص نیاز دارند

4-تلاش جهت پذیرش و نگهداری بیماران در مراکز خاص ، معتادین ، مجهول الهویه و بیماران مبتلا به ایدز

5-اخذ معرفینامه ها از سازمانها و موسسات خیریه جهت تقبل هزینه

6-هماهنگی لازم جهت دفن فوتی های مجهول الهویه و بلاصاحب و سایر موارد