طبیعت

متخصصین بیمارستان امام خمینی (ره )

 

1-ایلخان رضایی  ( متخصص داخلی )  اسلام آباد غرب خیابان کشاورز جنب داروخانه افراسیابی45244841

2- غلامرضا مراد حاصلی  (متخصص داخلی )  اسلام آباد غرب خیابان شهید مفتح روبروی پاساژگلهرتلفن 45225465

3- علیرضا عبدلی    (  متخصص داخلی   )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

4- خلیل میرزایی   ( متخصص بیهوشی  )  اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

5- علی دارابی    (  متخصص بیهوشی  )    اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

6- علیرضا سلیمی  (  متخصص بیهوشی   )   اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

7- ناهید دسترنج    (   متخصص زنان   )  اسلام آباد غرب-خیابان طالقانی طبقه دوم داروخانه سپهری45226225

8- بهناز ناصری   (  متخصص زنان  )   اسلام آباد غرب-پشت مسجد جامع 45242596

9-صباح تبرک (  متخصص زنان  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

10-  مژگان ایازی ( متخصص زنان  )  اسلام آباد غرب –خ .شهید فکوری

11- مسعود جلیلیان   (  متخصص قلب  )

12- اردشیر محمدی(  متخصص قلب   )  اسلام آباد غرب-خ شهید کلاهدوز پشت مسجد جامع پاساژارگ45224385

13- احمد رضا بیگلری  (  متخصص اطفال  )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری  -پاساژجاوید45221364

14- فرهاد آریان  ( متخصص اطفال   )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری طبقه دوم داروخانه خوارزمی 45228017

15- طیبه حاتمی   ( متخصص اطفال  )

16-دکتر راشدی ( روانپزشک )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

17- پوریا رادمنش   ( متخصص چشم  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

18- طاهره رضایی   (  متخصص چشم )   اسلام آباد غرب پشت مسجد جامع -45225943 -45221168

19- سهیل پور شهریاری  ( متخصص ارتوپدی )   اسلام آباد غرب-روبروی بیمارستان کلینیک امام رضا 45222099

20- کیان ظهرابی  ( متخصص ارتوپدی  )  اسلام آباد غرب – کنار کلینیک مدلل روبروی بیمارستان

21- ایرج محمدی  ( جراح عمومی   )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری 45228172

22- خشایار ملتی  ( جراح عمومی ) اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712    

23- افسانه باقری   ( جراح عمومی  )  

24- محمد رشیدی  ( جراح عمومی )                                                                                                                                                               

 25- زیبا خانمرادی  (  متخصص مغز واعصاب  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712  

26- مجتبی جهانی  (  متخصص ENT  )   اسلام آباد غرب- روبروی اداره برق 

27-نسرین غفوری  ( متخصص سونوگرافی )  اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره ) درمانگاه سرپایی اورژانس 5228016-5224112

28- ساحل بابوی(  متخصص سونوگرافی  )  اسلام آبادغرب کلینیک دکتر علاقمند

29-محمد حسین رسولی (پاتولوژیست ) اسلام آبادغرب پشت مسجد جامع

30-عطیه اسماعیل مانند (داروساز) اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره )

31-نوید محمودیان (داروساز) اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره )

32- دکتر کتابی (طب اورژانس ) اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

33-د.ثبوتی  (طب اورژانس ) اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

34-هیبت اله نوری  (متخصص ارولوژی) اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

35-پیمان بابایی ( متخصص عفونی )   اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

36-ولی اله رستمی راد (جراح مغز واعصاب )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

37-معصومه عبدی ( طب اورژانس)  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

38-دکتر پژوهان (داروساز ) اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره) 

39- دکتر حیدریان (داروساز ) اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره) 

40-مستوره حسینی ( متخصص اطفال ونوزادان ) 

41-عزیزله سلیمی (متخصص بیهوشی)عکس

پزشکان عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)

 

1- فرزانه بدری  ( پزشک عمومی   )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

2- حمید صادقی  ( پزشک عمومی )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

3- احمد احمدی  (  پزشک عمومی  )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

4- حسین علوی مهر(  پزشک عمومی)  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

5- اسیده رویا ابراهیمی ( پزشک عمومی  )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

6- مریم محمد نیاکان   ( پزشک عمومی   )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

7-محمد  سعید بیگلری  (  پزشک عمومی   )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

8- محمد عقابی (  پزشک عمومی )    اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

9- دکتر شکری (  پزشک عمومی )    اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

  
عکس