طبیعت

متخصصین بیمارستان امام خمینی (ره )

1-کیومرث بهرامی(متخصص داخلی)

2- غلامرضا مراد حاصلی  (متخصص داخلی )  اسلام آباد غرب –خیابان شهید مفتح –روبروی پاساژگلهرتلفن 45225465

3- علیرضا عبدلی    (  متخصص داخلی   )  اسلام آباد غرب –کلینیک مدلل –روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

4- خلیل میرزایی   ( متخصص بیهوشی  )  اسلام آباد غرب –بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-52241125

 5-یارحسین صفری(متخصص بیهوشی)

6- ماهرخ علیخانی(متخصص بیهوشی)

7- علی دارابی    (  متخصص بیهوشی  )    اسلام آباد غرب –بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

8- علیرضا سلیمی  (  متخصص بیهوشی   )   اسلام آباد غرب –بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

8- ناهید دسترنج    (   متخصص زنان   )  اسلام آباد غرب-خیابان طالقانی طبقه دوم داروخانه سپهری45226225

9- بهناز ناصری   (  متخصص زنان  )   اسلام آباد غرب-پشت مسجد جامع 45242596

10-نغمه مهربان (  متخصص زنان  )  اسلام آباد غرب  میدان امام

10- منا زین الابدینی ( متخصص زنان  )  اسلام آباد غرب –

11- سعید فرج الهی(متخصص قلب و عروق)

12- مسعود جلیلیان   (  متخصص قلب  )

13- اردشیر محمدی(  متخصص قلب   )  اسلام آباد غرب-خ شهید کلاهدوز پشت مسجد جامع پاساژارگ45224385

14- نسترن امیری گریانی (  متخصص اطفال  )  اسلام آباد غرب

15- فرهاد آریان  ( متخصص اطفال   )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری طبقه دوم داروخانه خوارزمی 45228017

15- مستوره حسینی(متخصص اطفال)

16-دکتر رامین پرمهر ( روانپزشک )  اسلام آباد غرب –

17- هادی زارع مهر جردی متخصص چشم  )  اسلام آباد غرب –کلینیک مدلل –روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

18دکتر حنیف رشیدیان(جراح ارتو پدی)

19- محمد حشمتی( متخصص ارتوپدی )   اسلام آباد غرب-روبروی بیمارستان کلینیک امام رضا 45222099

20- سهیل پور شهریاری  ( متخصص ارتوپدی  )  اسلام آباد غرب – کنار کلینیک مدلل –روبروی بیمارستان

21- ایرج محمدی  ( جراح عمومی   )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری 45228172

22- خشایار ملتی  ( جراح عمومی ) اسلام آباد غرب –کلینیک مدلل –روبروی بیمارستان تلفن : 5222712     

24- محمد رشیدی  (جراح عمومی

25- زیبا خانمرادی  (  متخصص مغز واعصاب  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712  

26- مجتبی جهانی  (  متخصص ENT  )   اسلام آباد غرب- روبروی اداره برق 

27-شهناز محمدی  ( متخصص سونوگرافی )  اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره ) درمانگاه سرپایی اورژانس 5228016-5224112

28- ساحل بابوی(  متخصص سونوگرافی  )  اسلام آبادغرب کلینیک دکتر علاقمند

29-محمد حسین رسولی (پاتولوژیست ) اسلام آبادغرب پشت مسجد جامع

30-عطیه اسماعیل مانند (داروساز) اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره )

31-نوید محمودیان (داروساز) اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره )

32- محسن  زارع زاده(طب اورژانس)

32- حمیدرضا بیگرضایی(طب اورزانس)

32- دکتر کتابی (طب اورژانس ) اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )3

3-فریبرز عبدی (متخصص طب اورزانس)

33دکتر علی علی یی طب اورژانس ) اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

34-هیبت اله نوری  (متخصص ارولوژی) اسلام آباد غرب –کلینیک مدلل –روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

35-پیمان بابایی ( متخصص عفونی )   اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

36-ولی اله رستمی راد (جراح مغز واعصاب )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

37-محمد علی خدایی(متخصص مغز و اعصاب))  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

38-دکتر پژوهان (داروساز ) اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره)  

عکس

پزشکان عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)

 

1- فرزانه بدری  ( پزشک عمومی   )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

2- حمید صادقی  ( پزشک عمومی )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

3- احمد احمدی  (  پزشک عمومی  )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

4- حسین علوی مهر(  پزشک عمومی)  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

5- اسیده رویا ابراهیمی ( پزشک عمومی  )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

6- مریم محمد نیاکان   ( پزشک عمومی   )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

7-محمد  سعید بیگلری  (  پزشک عمومی   )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

8- محمد عقابی (  پزشک عمومی )    اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

9- دکتر شکری (  پزشک عمومی )    اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

  
عکس