معرفی بخش

معرفی بخش مردان

سرپرستاربخش : فتاح حیدری  که از سال 1390 مسئولیت بخش راعهده دار می باشند

مسئول فنی بخش  جراحی: آقای دکتربهرام عزیزی  جراح عمومی

مسئول فنی بخش داخلی : خانم دکتر سمیرا یارمحمدی متخصص داخلی   

بخش جراحی مردان با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 36 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه دوم بیمارستان رو به روی اتاق عمل می باشد.

در این بخش که به صورت جنرال کلیه بیمارنی که نیازمند مراقبت عمومی می باشند از قبیل ارولوژی داخلی جراحی ارتوپدی چشم - ENT بستری میگردند این بخش در سال 1393 بازسازی گردید.

در ابتدای ورودی بخش در سمت راست

 

1

اتاق اول

که چهار تخته می باشد. ( 4 - 1 )

2

اتاق دوم

که چهار تخته می باشد. ( 8 - 4 )

3

اتاق سوم

که چهار تخته می باشد. ( 16 - 14 )

4

استیشن پرستاری

میز منشی

5

اتاق چهارم

که چهار تخته می باشد. ( 20 - 17 )

6

اتاق پنجم

که چهار تخته می باشد. ( 24 - 21 )

7

اتاق ششم

که چهار تخته می باشد. ( 28 - 25 )

8

اتاق هفتم

که چهار تخته می باشد. ( 36 - 33 )

 

در سمت چپ بخش:

 

1

انبار سرم

 

2

اتاق ایزوله 1

که دو تخته می باشد. ( 10 - 9 )

3

اتاق ایزوله 2

که دو تخته می باشد. ( 12 - 11 )

4

اتاق تی شور

 

5

سرویس بهداشتی

 

6

اتاق انبار دارویی

 

7

اتاق آندوسکوپی

 

8

اتاق تریتمنت و استیشن پرستاری

 

9

اتاق استراحت پرسنل کمک بهیار و خدمات

 

10

اتاق پانسمان و انما

 

11

اتاق استراحت پرسنل پرستاری

 

12

سرویس بهداشتی

 

13

اتاق ایزوله 3

که دو تخته می باشد. ( 30 - 29 )

14

انبار البسه تمیز بخش

 

15

اتاق ایزوله 4

که دو تخته می باشد. ( 32 - 31 )

 

وضعیت نیروی انسانی

   بخش : یک نفر stafe

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 8نفر

تعدادکمک بهیار :3نفر

منشی بخش :1نفر

تعدادخدمات :3نفر

پزشکان متخصص

داخلی: آقای دکتر ایلخان رضایی دکتر غلامرضا مراد حاصلی-دکتر سمیرا یار محمدی(مقیم )

قلب و عروق: آقای دکتر اردشیر محمدی دکتر یوسفشاهی

جراحی عمومی: دکتر خشایار ملتی دکتر ایرج محمدی-دکتر افسانه باقری (مقیم )

ارولوژی: دکتر امیر جاوید

چشم: دکتر حیدر ویسی

ارتوپدی: دکتر سهیل پورشهریاری