معرفی بحش

 

معرفی بخش

سرپرستار بخش : شکر مرادی  کارشناس پرستاری

مسئول فنی بخش : آقای دکتر علی دارابی متخصص بیهوشی.سمت مسئول فنی بخش را دارامی باشند.

بخش ICU با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 4 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه اول بیمارستان جنب بخش های نوزادان و اطفال و رو بروی آسانسور می باشد. در این بخش کلیه بیمارانی که نیازمند به مراقبت ویژه می باشند مانندCVA – MT – DKA   - پره اکلمپسی و ... بستری می گردند. این مرکز درتیرماه سال 1380تاسیس گردید این بخش در آذر ماه سال 93  بازسازی شد

وضعیت نیروی انسانی

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 8 پرستار

تعدادخدمات :3نفر

تعدادپزشکان متخصص بیهوشی: 3نفر(د.میرزایی، د.سلیمی ، د.دارابی)

قوانین و مقررات بخش ICU

1-عدم عبور از خظ قرمز ICU

2-تعویض کفش و پوشیدن دمپایی جهت عبور از خط قرمز ICU

3-پوشیدن گان جهت ورود به بخش

4-ممنوع بودن ملاقات در بخش

قوانین و مقررات مربوط به پرسنل

1-پوشیدن یونیفرم

2-داشتن اتیکت

3-عدم استفاده از زیور آلات

4-داشتن اخلاق اسلامی

5-رعایت تکریم بیماران و ارباب رجوع