معرفی بخش

 

 

معرفی بخش

سرپرستار بخش : علی غلامی با بیش از 20سال سابقه کار

مسئول فنی بخش : دکتر ادشیرمحمدی متخصص قلب

بخش CCU با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 9 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در

طبقه سوم بیمارستان جنب بخش زایمان می باشد. در این بخش کلیه بیمارانی که نیازمند به مراقبت ویژه می باشند مانند MI – HW – UIA – CMP – ASC  و ...

 بستری می گردند. در این مرکز اکوکاردیوگرافی نیز انجام می گردد. این مرکز در سال 1376 تاسیس و در سال 1391 تعمیر و بازسازی گردید.

وضعیت نیروی انسانی

stafe بخش : یک نفر

تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 8نفر

تعدادخدمات :3نفر

پزشکان متخصص :دکتر اردشیر محمدی(متخصص قلب)ودکتر مسعود جلیلیان (متخصص قلب )

قوانین ومقررات بخش

1-پرسنل موظف هستند در ساعات تعیین شده طبق طرح ارتقاء و بهره وری

    در شیفت صبح در ساعت 7:30 الی 14  ،  در شیفت عصر در ساعت 13:30 الی 20  ، در شیفت شب در ساعت 19:30 الی 8 در بخش حضور یابند.

2-تحویل کل بیماران بر بالین آن ها از پرسنل شیفت قبل از نظر نوع بیماری، وضعیت عمومی، اقدامات درمانی انجام شده برای بیمار، علائم حیاتی و GCS بیمار، نوع Position بیمار ( OOB – RBR - CBR ) ریتم قلبی، آریتمی هایی که داشتند و اقداماتی که برای برطرف شدن آریتمی انجام شده، رژیم غذایی، آزمایشاتی که برای بیمار ارسال شده و پیگیری آن ها، تحویل کاردکس دارویی، رادیولوزی، مشاوره اعزام، انتقال، ترخیص و ...

3-همراهی در ویزیت با پزشک و چک دستورات پزشک در ریکورد شیت با ذکر تاریخ و ساعت و مهر و امضاء.

4-چک و تحویل دارو های مخدر از شیفت قبل و ثبت در دفتر مخدر و تکمیل فرم های مخدر از نظر مهر و امضاء پزشک و پرستار و فرستادن آن به دفتر پرستاری و تحویل سالم، لازم به ذکر است در موقع تجویز مخدر و شکستن پوکه مخدر باید میزان تزریق شده در پرونده و دفتر مخدر ثبت گردد و توسط دو پرستار مهر و امضاء گردد.

5-با مهر وامضاء تحویل پرستار کنترل کلیه تجهیزات و وسایل بخش از شیفت قبل و ثبت آن در دفتر چک وسایل.

6-چک کردن آمار اشتغال تخت و تکمیل فرم آن و ارسال آن به واحد پذیرش

7-چک ترالی اورژانس با مهر و امضاء پرستار مسئول شیفت در دفتر ترالی اورژانس

8-تکمیل دفتر تقسیم کار پرسنل

9-تکمیل دفتر برنامه پرسنلی

10-تکمیل فرم دو برگی رژیم غذایی روزانه با مهر و امضاء پرستار واحد تغذیه

11-تکمیل برد برنامه روزانه پرسنل شیفت و مشخص نمودن تیم احیاء و پزشک .....

12-تکمیل برگه های درخواست آزمایشات پاراکلینیکی با مهر و امضاء پرستار و ارسال به واحد آزمایشگاه و ثبت در دفتر آزمایشات بخش.

13-راهنمایی بیماران به اتاق اکو و گذاشتن فرم سه برگی اکو بعد از ریپورت و مهر و امضاء شدن توسط پزشک در پرونده و وارد کردن قیمت در برگه مربوطه و دادن یک نسخه از برگه اکو به بیمار و ثبت تعداد موارد اکو در دفتر آمار اکو

14-در صورت دستور گرافی Ctscan سونوگرافی هماهنگی با واحد رادیولوژی و تهیه دستبند هویتی برای بیمار و تکمیل برگه درخواست رادیولوژی و پیگیری ریپورت ctscan

15-گرفتن علائم حیاتی بیمار و ثبت آن در پرونده هر 4 ساعت و در مورد بیماران بد حال در یک ساعت

16-انجام و ثبت دستورات دارویی روزانه و ثبت آن ها در ریکورد شیت با ذکر ساعت و تاریخ

17-نوشتن گزارش پرستاری به صورت سیستماتیک و نحوه تحویل بیمار در ابتدای شیفت و ذکر علائم حیاتی بیمار در موقع تحویل و نوشتن علایم حیاتی در پایان گزارش پرستاری

18- در موقع تزریق دیگوکسین وریدی اولین دوز آنتی بیوتیک مخدر ها تزریق انسولین KCL خون و فرآورده های خونی گزارش شیفت به مهر و امضای دو پرستار برسد.

19-چک کلیه سرم ها و تعویض میکروست هر 48 ساعت یک بار و آماده نمودن سرم و تنظیم قطرات آن. لازم به ذکر است کلیه آنتی بیوتیک ها در این بخش با میکرو ست داده می شود و نوشتن اتیکت به صورت کامل به امضاء پرستار رسیده باشد و بر روی میکروست و سرم چسبانده شود.

20-بررسی آنژیو کت های بیمار و تعویض آن ها هر 72 ساعت یک بار با ذکر تاریخ و شیفت کاری روی آن .

21-بررسی سوند بیمار و تعویض آن هر 7 روز یک بار.

22-در صورت داشتن پانسمان تعویض روزانه آن و ذکر تاریخ و شیفت کاری روی آن

23-در صورت داشتن دستور فیزیوتراپی تکمیل فرم مربوط به آن

24-در موقع پذیرش بیمار تحویل کامل بیمار از پرستار همراه بیمار قرار دادن بیمار روی تخت مانیتورینگ نمودن آن گرفتن علائم حیاتی بیمار در صورت نیاز به O2 تراپی دادن position

25-گرفتن EKG بدو ورود و اطلاع تغییرات نواری به پزشک آنکال گرفتن شرح حال از بیمار از نظر ریسک فاکتور های قلبی HLP – Smeliy – DMHTN و .... در صورت Stable بودن تعویض لباس بیمار بررسی آنژیوکت بیمار و نوشتن تاریخ روی آنژیوکت تکمیل پرونده بیمار و نوشتن سر برگ ها درخواست آزمایشات روتین HDL – TG-chlostrol  FBS و دو نوبت درخواست CPKMB چک دستورات پزشک و کاردکس کردن دستورات دارویی نوشتن نام و نام خانوادگی و تشخیص و آدرس در دفتر پذیرش و نوشتن نام بیمار در برگه آمار روزانه -  نوشتن مشخصات کامل بیمار- تابلوی مشخصات بیمار سر برگ نویس ریکورد شیت و ثبت گزارش پرستاری و برنامه دارویی بیمار و دارو های stat با ذکر ساعت تزریق.

26-در مورد SK تراپی بیمار، وظیفه پرستار بدین صورت می باشد که بعد از پذیرش بیمار و گرفتن EKG و مشاهده تغییرات نواری به نفع MI و اطلاع به پزشک آنکال ابتدا دستور پرتکل SK را چک کند با مهر و امضاء بعد شرح حال دقیقی از بیمار درمورد کنترا اندیکاسیون های SK تراپی بگیرد و در صورت نبود منع جهت SK تراپی داروی SK را با 1 سی سی آب مقطر حل نموده و بنا بر BP بیمار در سرم قندی 05/0 یا N/S به مقدار 300 سی سی حل کند و iv مجدد از بیمار جهت تزریق SK بگیرد. ترالی احیاء بر بالین بیمار قرار داده شود و ساعت شروع SK با علائم حیاتی در پرونده ثبت شود و پروتکل SK طی 60 دقیقه با کنترل علائم حیاتی هر 15 دقیقه انجام شود. در پایان ekg SK مجدد گرفته شود. برگه SK تراپی مهر شده توسط پزشک و پرستار در پرونده گذاشته شود.

27-نوشتن دفتر گزارش پرستاری به تفکیک در شیفت صبح، عصر، شب، توسط هر دو پرستار مهر و امضاء گردد و ضمنا در پایان گزارش تعداد کل بیماران، پذیرش، ترخیص، انتقال، اعزام، expire، رضایت شخص نوشته شود.

28-درمورد ترخیص بیمار: چک دستور ترخیص توسط پرستار مسئول شمارش دارو ها و تجهیزات مصرفی و ثبت در پرونده، تحویل برگه خلاصه پرونده تکمیل شده به بیمار در مورد نحوه مصرف دارو ها و رژیم، ازسال پرونده بیمار به واحد ترخیص، دریافت برگه ترخیص از همراه بیمار، off نمودن iv laine و سوند و ...

29-دادن آموزش بیماران در بدو ورود، دوران بستری، هنگام ترخیص از نظر معرفی بخش و واحد های مربوطه، منشور حقوق بیمار، معرفی پرسنل، فعالیت فیزیکی مجاز، رعایت نمودن RBR – CBR رژیم غذایی کم نمک و کم چربی و پر فیبر، توضیح نوع بیماری به زبان ساده و قابل فهم برای بیمار، عوارض آن، روند درمان، ادامه درمان، دادن دستورات دارویی به بیمار، توصیه به مراجعه به مطب جهت ادامه درمان و انجام آنژیو گرافی و .... و ثبت موارد آموزش در فرم دو برگی آموزش و گذاشتن آن در پرونده بیمار و پرونده بایگانی آموزش که به مهر و امضاء پزشک و پرستار رسیده باشد.

30-نظارت به کار خدمات و تاکید بر رعایت برنامه واشینگ بخش.

31-شرکت در برنامه تیم احیاء بیمارستان

32-گرفتن EKG روزانه توسط پرسنل شب در ساعت شش صبح