لیست متخصصین بیمارستان امام خمینی (ره )

 

1-ایلخان رضایی  ( متخصص داخلی )  اسلام آباد غرب خیابان کشاورز جنب داروخانه افراسیابی45244841

2- غلامرضا مراد حاصلی  (متخصص داخلی )  اسلام آباد غرب خیابان شهید مفتح روبروی پاساژگلهرتلفن 45225465

3- سمیرا یارمحمدی   (  متخصص داخلی   )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

4- خلیل میرزایی   ( متخصص بیهوشی  )  اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

5- علی دارابی    (  متخصص بیهوشی  )    اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

6- علیرضا سلیمی  (  متخصص بیهوشی   )   اسلام آباد غرب بیمارستان امام خمینی (ره )5228016-5224111-5224112

7- ناهید دسترنج    (   متخصص زنان   )  اسلام آباد غرب-خیابان طالقانی طبقه دوم داروخانه سپهری45226225

8- بهناز ناصری   (  متخصص زنان  )   اسلام آباد غرب-پشت مسجد جامع 45242596

9- فاطمه مهاجرفر (  متخصص زنان  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

10-  مژگان ایازی ( متخصص زنان  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712

11- هادی یوسفشاهی  ( فوق تخصص قلب  )  اسلام آباد غرب-جنب اداره برق  بن بست گلها 45226300

12- اردشیر محمدی(  متخصص قلب   )  اسلام آباد غرب-خ شهید کلاهدوز پشت مسجد جامع پاساژارگ45224385

13- احمد رضا بیگلری  (  متخصص اطفال  )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری  -پاساژجاوید45221364

14- فرهاد آریان  ( متخصص اطفال   )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری طبقه دوم داروخانه خوارزمی 45228017

15-  پوریا مرادی   ( متخصص اطفال  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

16- محبوبه عبدالصمدی ( روانپزشک )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

17- نجف پرندین   ( متخصص چشم  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

18- حیدر ویسی   (  متخصص چشم )   اسلام آباد غرب پشت مسجد جامع -45225943 -45221168

19- سهیل پور شهریاری  ( متخصص ارتوپدی )   اسلام آباد غرب-روبروی بیمارستان کلینیک امام رضا 45222099

20- کیان ظهرابی  ( متخصص ارتوپدی  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712 

21- ایرج محمدی  ( جراح عمومی   )  اسلام آباد غرب-خیابان شهید فکوری 45228172

22- خشایار ملتی  ( جراح عمومی ) اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712    

23- افسانه باقری   ( جراح عمومی  )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712      

24- محمد رشیدی  ( جراح عمومی )  اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712                                                                                                                                                                        

25- زیبا خانمرادی  (  متخصص مغز واعصاب  )   اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712  

26- مجتبی جهانی  (  متخصص ENT  )   اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712  

27-احسان امینی  ( متخصص سونوگرافی )  اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره ) درمانگاه سرپایی اورژانس 5228016-5224112

28- طاهرمحمدی(  متخصص سونوگرافی  )  اسلام آبادغرب کلینیک دکتر علاقمند

29-محمد حسین رسولی (پاتولوژیست ) اسلام آبادغرب پشت مسجد جامع

30-فائزه قائمی (داروساز) اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره )

31-طیبه صادقی (داروساز) اسلام آباد غرب-بیمارستان امام خمینی (ره )

32- پیمان شایگان (طب اورژانس ) اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

33-حسن معتمدی مطلق (طب اورژانس ) اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

34-دکتر فرید فاضلی (متخصص ارولوژی) اسلام آباد غرب کلینیک مدلل روبروی بیمارستان تلفن : 5222712  

 

لیست پزشکان عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)

 

1- فرزانه بدری  ( پزشک عمومی   )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

2- مهردادباقری  ( پزشک عمومی )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

3- احمد احمدی  (  پزشک عمومی  )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

4- محمد علی زمانی شیوا  (  پزشک عمومی)  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

5- امین کرمی( پزشک عمومی  )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

6- حسین علوی مهر   ( پزشک عمومی   )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

7- جوادایمانی  (  پزشک عمومی   )   اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

8- الهه بسامی (  پزشک عمومی )    اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

9- شهریار الماسی(  پزشک عمومی )    اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )

10- علی اشرف حسینی   (پزشک عمومی   )  اسلام آباد غرب-اور‍ژانس بیمارستان امام خمینی (ره )