معرفی بخش

 معرفی بخش


سرپرستاربخش : خانم مینا کبیری کارشناس پرستاری که از سال 1394 به عنوان سر پرستار بخش مشغول به کار می باشد.


مسئول فنی بخش جراحی : دکتر ایرج محمدی جراح عمومی


مسئول فنی بخش داخلی :دکتر غلامرضا مرادحاصلی متخصص داخلی


بخش جراحی زنان با مالکیت دولتی تحت نظر مدیریت بیمارستان با وضعیت فعال و درجه ارزشیابی 2 و تعداد 39 تخت فعال با پذیرش تخصصی و فوق تخصصی در طبقه سوم بیمارستان درمجاورت بخشهای زایشگاه و ccuقرار دارد.


در این بخش که به صورت جنرال کلیه بیمارنی که نیازمند مراقبت عمومی می باشند از قبیل ارولوژی داخلی جراحی ارتوپدی چشم - ENT بستری میگردند این بخش در سال 1393 بازسازی گردید.وضعیت نیروی انسانی


stafe بخش : یک نفر


تعداد پرسنل پرستاری کشیک : 10نفر


تعدادکمک بهیار :3نفر


منشی بخش :1نفر


تعدادخدمات :3نفر


پزشکان متخصص :


زنان و زایمان : ( دکتر میترا بحرینی دکتر ناهید دسترنج دکتر بهناز ناصری دکتر فاطمه مهاجرفر-دکتر مریم رحمانی )


داخلی: آقای دکتر ایلخان رضایی دکتر غلامرضا مراد حاصلی-دکتر سمیرا یار محمدی(مقیم )


قلب و عروق: آقای دکتر اردشیر محمدی دکتر یوسفشاهی


جراحی عمومی: دکتر خشایار ملتی(مقیم ) دکتر ایرج محمدی-دکتر افسانه باقری (مقیم )-دکتربهرام عزیزی


ارولوژی: دکتر امیر جاوید


چشم: دکتر حیدر ویسی


ارتوپدی: دکتر سهیل پورشهریاریتعداد تخت های بخش جراحی زنان


1-قسمت ژنیکولوژی بخش که در قسمت ورودی قرار دارد دارای 16 تخت می باشد که سه اتاق چهار تخته و دو اتاق دو تخته که دارای یخچال می باشند قرار دارد.


2-بیست وسه(23) تخت دیگر در قسمت دیگر بخش و در اتاق های چهار تخته و دو تخته گنجانده شده اند.


3-مجموع کل اتاق های بخش 11 اتاق می باشد که هفت اتاق چهار تخته و چهار اتاق ایزوله دو تخته می باشد.


4-سه تخت روبروی استیشن قرار داداه شده است به علت عدم فضای مناسب و فیزیکی در بخش


5-ایستگاه پرستاری در وسط بخش قرار دارد که مشرف به هر دو طرف بخش می باشد.